Long Teng:  9

Tian Ma: 9

Shen Chao: 9.2

You Da / AUO:  9.8

OEM Refurb: 20.4

OEM: 31.4

 -   +