Long Teng:  12

Tian Ma: 12

Shen Chao: 12.5

You Da / AUO:  12.7

OEM Refurb: 28.1

OEM: 45.3

 -   +