Long Teng:  17

Tian Ma: 17

Shen Chao: 17.2

You Da / AUO:  17.4

OEM Refurb: 61.2

OEM: 101.2

 -   +