Long Teng:  13

Tian Ma: 13

Shen Chao: 13.2

You Da / AUO:  13.5

OEM Refurb: 45.5

OEM: 65.6

 -   +