Long Teng:  17

Tian Ma: 17

Shen Chao: 18

You Da / AUO:  19

OEM Refurb: 71.9

OEM: 122

 -   +